Загварын өрөө

Бидэнд 800 м2 талбай бүхий дээжийн өрөө байгаа бөгөөд танд лавлахад зориулж хэдэн арван мянган дээжийг үзүүлж байна.
Бид үнэ төлбөргүй хувьцааны дээжийг санал болгож болох бөгөөд том захиалга өгөхөд бид үнэ төлбөргүй OEM дээжийг санал болгож болно.
Бүх захиалгад гэмтэл гарахаас зайлсхийхийн тулд нэмэлт тоо хэмжээ санал болгосон.